Lokale blodprøver
De fleste blodprøver sendes til eksternt laboratorium, Sykehuset i Tønsberg eller Fürst laboratorium.

Noen undersøkelser kan vi gjøre selv:
– Hba1c (langtidsblodsukker)
– Hb (Blodprosent) og øvrige blodceller, hvite, blodplater.
– CRP (Hurtigsenkning) Sier noe om infeksjon i kroppen.
– Senkning – sier noe om det er betennelsesaktivitet i kroppen.
– Hurtigtest for mononukleose (kyssesyke)
– Urinundersøkelser
– Sjekk for graviditet i urin
– Hurtigtest for streptokokker i halsen.

Du får beskjed om du trenger å vente på svar på prøver vi gjør lokalt her

Normale undersøkelsesresultat
Om ikke annet er avtalt, har vi vanligvis ikke kapasitet til å gi tilbakemelding på normale svar på blodprøver eller andre undersøkelser. 
Alle resultat blir vurdert av lege. 
Blodprøver sendt til furst kan du sjekke selv på www.furstpasient.no

Unormale svar på prøver eller undersøkelser
Dersom resultater trenger oppfølging eller kontroll vil du bli kontaktet med e-melding, brev eller telefon