Oppdatert informasjon om regler og rutiner for pasientreiser finner du på helsenorge

Hvis du av helsemessige årsaker har behov for drosjetransport kan du ta kontakt med resepsjonen hos oss for dette. Dersom det er praktiske årsaker til at du ikke kan reise kollektivt skal du ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515

Transport til sykehus eller Avtalespesialist. Dersom du har rett på drosjerekvisisjon og ikke har vært på sykehuset for aktuell tilstand tidligere kan vi hjelpe deg med rekvsisjon ved senere kontroller er det spesialist og sykehus som ordner rekvisisjon.