INFLUENSAVAKSINE 2022

Vi har fått influensavaksine til risikogruppene. 
Er du over 65 eller har en kronisk sykdom med økt risiko kan du få satt influensavaksine. Send en e-melding til resepsjon eller ring for timeavtale. 

FERIE 2021
Are Austnes; 12/7 – 8/8
Geir Fredborg: 28/6 – 18/7 og 1/8 – 8/8
Hans Kvalsvik: 28/6 – 25/7
Hege Løkebø: 19/7 – 15/8

Vi sjekker alle svar og meldinger men regn med forlenget svartid.
Bestill resepter i god tid.
Vi har begrenset kapasitet i sommer.
Rutinekontroller tar vi etter sommeren.

Vi har skiftet leverandør av e-tjenester fra besøklegen til helsenorge.no.
Her kan du ser mer om funksjonalitet på helsenorge.no