Fra 5. februar 2021 har vi skiftet leverandør av e-tjenester fra besøklegen.no til helsenorge.no. Har du behov for å lese gamle meldinger er det fortsatt mulig å logge seg inn på gammel løsning en periode.

Her kan du ser mer om funksjonalitet på helsenorge.no