Betaling av egenandel for konsultasjon og prøvetaking teller for opptjening til frikort.
Også blant annet pasientreiser, egenandel på medisin på blå resept, fysioterapi, røntgenundersøkelser mm teller for opptjening til frikort.
Du kan lese mer på helsenorge

Vi får vanligvis automatisk beskjed når du får frikort, men det kan være lurt å si fra første gang du er i kontakt med oss etter at du har fått frikort.