De fleste kontakter med legekontoret gir en egenbetaling.
Fritak for egenandel dersom du har frikort, er under 16år, er gravide og for enkelte andre tilstander.
Selv om du har fritak for egenandel kan det tilkomme tillegg for bla utstyr eller forsendelse.