E-konsultasjon starter du på helsenorge

Vanligvis krever en medisinsk avklaring oppmøte for samtale og undersøkelse. Men noen medisinske tilstander og forespørsler kan avklares på en e-melding.
Dette spesielt av smittevernhensyn eller om andre praktiske årsaker gjør det hensiktsmessig.

Egenandel som ved konsultasjon. Du vil få en sms fra convenepay etter 1-2 dager.