Se også oppdatert informasjon på nav.no

Vi bruker digital sykmelding. Les om dette her:
Du får en melding på epost eller sms. Logge inn med bankid ell. Se gjennom sykmeldingen og ved signiering vil sykmelding sendes til arbeidsgiver.
Når sykmelding løper ut får du ny melding med krav om sykepenger. Den må du også sende inn.

Alle har rett på 3 egenmeldingdager inntil 4 ganger i året. Bruk disse dagene først. Mer info om egenmelding

Er du syk mer enn 3 dager eller av andre grunner ikke har rett på egenmelding kan du ha rett på sykmelding fra lege. Vi kan ikke tilbakedatert sykmeldinger. Så det er viktig at du tar kontakt med oss den dagen behovet for sykepenger er der. Vi må registrere at du har tatt kontakt. Fra den dagen vi har registert en henvendelse, kan imidlertid sykmelding skrives, selv om konsultasjonen utsettes noen dager.

Du må som hovedregel komme til en konsultasjon for sykmelding.
Det finnes ulike varianter av sykmelding som feks gradert sykmelding eller avventende sykmelding. Se her for mer om dette
En sykmelding krever en gyldig medisinsk diagnose som blir dokumentert i din pasientjournal. Sosiale behov for fravær fra jobb feks syke pårørende eller dødsfall gir normalt ikke grunnlag for sykmelding.

Forlengelse av sykmelding.
Hovedregelen er at forlengelse av sykmelding skjer i forbindelse med ny legetime.

Ved avtale med legen kan forlengelse av sykmelding gjøres uten ny legekonsultasjon. Det må foreligge en klar avtale med legen om en slik forlengelse av sykmelding. Hvis en slik avtale foreligger, kan sykmelding forlenges ved en e-melding.

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykmelding. Foreldrene skal da ikke ha sykmelding.
Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.