Vi pleier å få influensavaksiner i oktober.
Normalt er det influensasesong hver vinter med topp fra desember til februar.
Vi vaksinerer i forbindelse med konsultasjoner her oktober-januar.
Du kan også bestille time hos helsesekretær for vaksinering.
Det anbefales vaksine til følgende grupper:

  • Personer som er 65 år eller eldre
  • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
  • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
  • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
  • Voksne og barn med alvorlig nevrologisk sykdom eller skade
  • Beboere på alders- og sykehjem

Pris for influensavaksine er 300,-