Du kan til en hver tid se dine aktive resepter på helsenorge

Du bør også få med deg en liste over dine medisiner dersom du bruker flere.

Ved behov for å fornye dine resepter foretrekke vi at du bruker funksjonen for dette på helsenorge. Alternativt kan du ta kontakt på telefon eller lever gult skjema i resepsjonen.

Bruker du faste medisiner er det ofte nødvendig med kontroller. Ofte årlig. Resepter kan da fornyes i forbindelse med konsultasjonen.

Du kan finne informasjon om legemiddelbruk på helsenorge