Vennligst meld deg i luken når du ankommer for ankomstregistrering.

Om du ikke får beskjed om annet, kan du sitte på venterommet til du blir kalt inn. Skal du til Fredborg kan du vente nederst i gangen.

Prøver før time hos lege
Ved noen kontrolltimer er det hensiktsmessig med prøver på laboratoriet før timen hos legen. Det gjelder spesielt Diabeteskontroll. INR-kontroll. Svangerskapskontroll, Urinveisnfeksjon. Det er fint om du i disse tilfeller møter ca 15 minutter før timen hos legen slik at prøven på laboratoriet blir ferdig til legetimen.

Prøvesvar etter timen
Du får beskjed om du skal vente på svar på prøver vi gjør lokalt her

Kontrolltime
Noen problemstillinger krever oppfølgende kontrolltimer. Det blir avtalt med legen.

Normale undersøkelsesresultat
Om ikke annet er avtalt, har vi vanligvis ikke kapasitet til å gi tilbakemelding på normale svar på blodprøver eller andre undersøkelser. 
Alle resultat blir vurdert av lege. 
Blodprøver sendt til furst kan du sjekke selv på www.furstpasient.no

Unormale svar på prøver eller undersøkelser
Dersom resultater trenger oppfølging eller kontroll vil du bli kontaktet med e-melding, brev eller telefon