Noen har økt risiko for alvorlig forløp av Koronasykdom. Se informasjon til gruppen på helsenorge